การวางแผนออมเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลตอบแทนสูงสุด

  • @wollapoch
  • 06/12/2016
  • 0
aommoney3

หากต้องการประสบความสำเร็จในการออมเงิน  นอกจากมีการวางแผนการออมเงินที่ดีและเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนในการออมเงินอย่างแท้จริง  จะต้องประกอบไปด้วยการบริหารจัดการเวลาโดยกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเอง  การบริหารการเงินเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถออมเงินได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้  โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ช่วงเวลา  ได้แก่ เงินออมระยะสั้น  เงินออมระยะกลาง  เงินออมระยะยาว  แต่ละช่วงเวลาในการออมเงินก็จะมีความสำคัญและแตกต่างกันออกไป  ตามวัตถุประสงค์ของการออมเงินโดยชัดเจน

1.การออมเงินระยะสั้น หรือ ออมเงินสำหรับฉุกเฉิน  เป็นการวางแผนการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในระยะอันสั้น  โดยออมไว้ใช้ในอนาคตในระยะเวลาประมาณ0-3 ปี  เป็นการออมเงินที่มีสภาพคล่องสูง  หมายถึง การออมเงินที่สามารถเบิกถ่ายถอนง่าย ไม่ว่าจะเป็นการฝากออมทรัพย์  ฝากประจำ  และไม่มีความเสี่ยงสูง  แต่อย่างไรก็ดี การออมเงินแบบระยะสั้นนี้ ย่อมส่งผลทำให้ได้รับค่าตอบแทนต่ำเช่นกัน  สิ่งที่ควรระมัดระวังในการออมเงินระยะสั้น ไม่ควรออมเงินแบบที่มีความสูงเสี่ยง อาทิเช่น  ออมในหุ้น  หรือออมโดยการนำเงินไปซื้อที่ดินไว้  เพราะวิธีการแบบนี้ จะไม่สามารถขายและนำมาเงินมาใช้จ่ายได้ทันท่วงที หากจำเป็นต้องใช้เงินในยามฉุกเฉิน

การออมสำหรับฉุกเฉิน ควรมีเงินในบัญชีไว้บ้างสัก 6 เดือนของรายได้ อย่างน้อยเอาไว้ใช้สำหรับการรับมือกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝัน เช่น เกิดอุบัติเหตุ  ตกงาน  เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น ยังไงก็มีการใช้เร่งด่วนจากเงินก้อนนี้

2.การออมเงินระยะกลาง หรือ ออมเงินตามความฝัน เป็นการวางแผนการออมเงินที่มีสภาพคล่องปานกลาง มีความเสี่ยงระดับปานกลาง และมีผลตอบแทนดีกว่าแบบระยะสั้น   การออมระยะกลางมักจะนิยมออมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในอนาคต ช่วงระยะ 3-10 ปีข้างหน้า  ไม่ว่าจะเป็น อีก 5 ปี สำหรับการออมแบบระยะกลาง  จะได้ค่าตอบแทนประมาณ  3-5%   อาทิเช่น  พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน  LTF  เป็นต้น  หากคุณต้องการออมเงินระยะกลาง  ไม่ควรออมเงินแบบเงินฝากออมทรัพย์ เพราะจะทำให้คุณได้ผลตอบแทนไม่ดีและเสียโอกาสในการได้ค่าตอบแทนที่สูงนั่นเอง

การออมเงินตามความฝัน เพียงขอให้มีเป้าหมายว่า สัก 5 ปี จะขอออมเงินก้อนนี้เพื่อวางแผนจะซื้อบ้าน  ซื้อรถ  ไปเที่ยวต่างประเทศ หรือทำธุรกิจส่วนตัว ฯลฯ  เห็นไหมครับ การออมไม่ใช่เก็บเงินอย่างเดียว เราไปเที่ยว ซื้อของ แต่ก็ยังมีเงินออมก้อนอื่นอยู่ ใช่ไหมครับ

3.การออมเงินระยะยาว หรือ ออมเงินเพื่อเกษียณ  เป็นการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในระยะเวลามากกว่า 10 ปี หรือออมเงินจนเกษียณอายุไปเลย  ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าระยะสั้นและระยะกลาง  มากถึง 5 %  ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ กองทุนต่างๆ  RTF  ประกันทรัพย์ ประกันบำนาญ เป็นต้น  เนื่องจากการลักษณะดังกล่าวเป็นการออมที่ใช้เวลานานมากพอสมควร จึงไม่ทำให้สามารถนำเงินจากการลงทุนหรือการออมแบบระยะยาวมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน  ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินในสภาพคล่อง   สำหรับข้อดีของการออมเงินระยะยาว  จะช่วยให้สามารถทนต่อความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทรัพย์สินที่ได้ลงทุน

การออมเงินเพื่อเกษียณ มันก็คือเงินที่คุณควรเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ หรือเป็นเงินก้อนที่เป็นมรดกให้กับลูกหลาน หรือเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคต แม้เงินก้อนนี้จะเก็บมายาวนานมาก แต่เมื่อถึงจุดนั้น จงภูมิใจว่าเงินก้อนที่มูลค่ามหาศาลที่ออมมาได้ มากมายแค่ไหนครับ

4.การออมเงินเพื่อการลงทุน  การออมเงินแบบนี้เพื่อสร้างทางเลือกเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้กับชีวิต ซึ่งถ้าเราฝากธนาคารเพียงอย่างเดียวเพื่อกินดอกเบี้ย คงไม่ทันอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี เราควรสร้างวันละนิดวันละน้อยในการลงทุน เมื่ออนาคตมีผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก  เพื่อให้เงินทำงานแทนเรานั้นเอง

5.การออมเงินเพื่อคุ้มครองความเสี่ยง บางครั้งการออมเงินกำลังดำเนินไปด้วยดี  แต่เมื่ออนาคตไม่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหรือเหตุการณ์เกิดไม่คาดฝัน เรายังไม่การคุ้มครองความเสี่ยงปกป้องไว้อยู่ เช่น เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุ เรายังมีประกันอุบัติเหตุช่วยเหลือเราได้ หรือ เมื่อเราเข้าโรงพยาบาลก็มีประกันสุขภาพ แต่ที่หนักที่สุด เมื่อเราเสียชีวิต การประกันชีวิตจะคุ้มครองเราจ่ายทุนประกันให้กับทายาทเพื่อเลี้ยงชีพได้ 

สำหรับการออมเงินแต่ละแบบ มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล  ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนในแต่ละประเภท  ควรเลือกลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสียประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับ  รวมไปถึง  การใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก stocksnap.io
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code