ประโยชน์และข้อดีของประกันสุขภาพ

  • @wollapoch
  • 02/01/2017
  • 0
insurance

การทำประกันภัยสุขภาพ  เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งเราไม่ทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ทั้งปัญหาสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น  การทำประกันสุขภาพนับว่าเป็นสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้เอาประกัน   เนื่องจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ หากเกิดขึ้นแล้ว ปัจจัยที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องมีสำรองไว้ นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาลที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายสูง  ดังนั้น  การทำประกันภัยเป็นตัวช่วยที่จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินได้  เมื่อมีประกันสุขภาพจะช่วยให้คุณอุ่นใจมากขึ้น และไม่ต้องกังวลใจหากเกิดกรณีฉุกเฉินเจ็บไข้ได้ป่วย  หรือเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประโยชน์และข้อดีของการทำประกันภัยสุขภาพมีอะไรบ้าง

-การทำประกันภัยจะช่วยลดภาระในการจ่าย ลดความเสี่ยงทางการเงิน  ในกรณีที่ได้รับความเจ็บป่วย ต้องมีค่ารักษาพยาบาลมากมาย หากท่านใดทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพรายบุคคลหรือประกันสุขภาพกลุ่ม  ทางบริษัทประกันสุขภาพ จะจ่ายค่าชดเชยในการรักษาพยาบาลให้ในวงเงินบริการที่คุณซื้อ ช่วยลดความกังวลใจเมื่อต้องเข้ารักษาพยาบาล  เพราะมีตัวช่วยที่จะคอยจัดการและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้คุณ

-การทำประกันภัย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนรอบข้าง  อย่างที่ทราบกันดีว่า หากจะต้องเข้ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงในกรณีที่ต้องผ่าตัด  ทั้งนี้ จะต้องขอคำแนะนำจากทางแพทย์  ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อยข้างมีจำนวนมาก  การทำประกันภัยจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน   ลดปัญหาทางการเงินของคนในครอบครัว คนรอบข้าง  ช่วยแบ่งเบาภาระของค่าใช้จ่าย เป็นต้น

-สำหรับผู้ที่มีประกันภัยสุขภาพกลุ่มที่คุ้มครองดูแลอยู่แล้ว  ท่านใดที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมมากขึ้น ก็สามารถทำได้  เป็นการเพิ่มความคุ้มครองประกันสุขภาพที่มีอยู่ให้กับตัวเอง  ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพรายบุคคล สุขภาพกลุ่ม  สามารถศึกษารายละเอียดเพื่อจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำมาปรับใช้และเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อตกลงได้ถูกต้อง

สำหรับค่าใช้จ่ายพยาบาลสามารถแบ่งออกได้เป็น  ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยในและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก   ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น ค่าห้องพัก  ค่าผ่าตัด เป็นต้น  ส่วนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอก  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลในกรณีที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล  อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยยกว่าค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน  อาทิเช่น ค่ายา ค่าแพทย์  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายนี้อาจรวมอยู่ในประกันสุขภาพของผู้เอาประกัน และอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อประกันของแต่ละคนด้วย

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code