ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับแบบตลอดชีพแตกต่างกันอย่างไร

  • @wollapoch
  • 18/05/2017
  • 0

แรกเริ่มเดิมทีนั้นการทำประกันชีวิตไม่ได้มีรูปแบบความคุ้มครองที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องจ่ายเบี้ยเป็นเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้รับประกันภัยเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุน โดยหากมีภัยเกิดขึ้นจนทำให้ผู้เอาประกันเสียชีวิตก็จะนำเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนดังกล่าวมาจ่ายชดเชยความเสียหายให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ดังนั้นเจตนารมณ์ของการริเริ่มทำประกันชีวิตก็คือ การช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมยามมีภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเอง แต่ในปัจจุบันการทำประกันชีวิตนั้นมีแบบต่าง ๆ ให้เลือกมากมายตามความต้องการที่หลากหลายของคนในสังคม โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการทำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับแบบตลอดชีพว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยการอธิบายแบบง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

  1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

เป็นแบบประกันขีวิตที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็นประกันชีวิตแบบแรกที่ถูกคิดค้นชึ้นมาโดยมีเงื่อนไขคือผู้เอาประกันชีวิตต้องจ่ายเบี้ยประกันจำนวนหนึ่งให้กับบริษัทประกันโดยจะมีความคุ้มครองคือ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาคุ้มครองที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น ภายใน 10 ปี หรือ 15 ปี บริษัทประกันจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประโยชน์ที่มีชื่อระบุไว้ในสัญญา ซึ่งในระหว่างที่สัญญามีผลบังคับหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงผู้เอาประกันจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกรมธรรม์ จึงเรียกได้ว่าเป็นการจ่ายเบี้ยแบบสูญเปล่าโดยไม่มีเรื่องของการออมเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของการทำประกันชีวิตรูปแบบนี้คือเพื่อคุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร โดยการทำประกันรูปแบบนี้มีค่าเบี้ยประกันไม่สูง จึงเหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่มากนักแต่ต้องการความคุ้มครองเพื่อไม่ให้คนข้างหลังหรือครอบครัวต้องแบกรับภาระหนักเมื่อผู้เอาประกันซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวได้เสียชีวิตลง

  1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

เป็นแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครอง 2 กรณีคือ กรณีเสียชีวิตและกรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดอายุตามสัญญา จึงถือได้ว่าเป็นแบบประกันที่เงื่อนไขมีความยืดหยุ่นและให้ความคุ้มครองตามสถานการณ์กล่าวคือ
2.1 กรณีเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา  หากผู้เอาประกันเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาคุ้มครอง บริษัทประกันจะจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนจำนวนหนึ่งสำหรับครอบครัวและคนข้างหลัง
2.2 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดอายุตามสัญญา หากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เช่น ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนอายุครบ 90 ปีตามสัญญา บริษัทประกันก็จะจ่ายทุนประกันให้กับผู้เอาประกันภัยซึ่งอยู่ในวัยชรา ทำให้มีค่าใช้จ่ายในช่วงบั้นปลายชีวิตไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าจัดงานศพเพื่อไม่ให้ชีวิตในช่วงบั้นปลายหรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกันตกเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรือครอบครัวนั่นเอง

ทั้งนี้ด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าจึงทำให้ค่าเบี้ยประกันภัยแบบตลอดชีพนั้นสูงกว่าแบบชั่วระยะเวลา

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตทั้งสองแบบนั้นมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ด้วยคำอธิบายดังกล่าวข้างต้นก็คงจะช่วยให้ผู้อ่านคลายความสงสัยและสามารถแบ่งแยกความแตกต่างของการทำประกันชีวิตทั้งสองแบบได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code