ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับแบบเงินได้ประจำเลือกทำแบบที่ใช่ให้เหมาะกับคุณ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
ประกันสะสม

จากบทความตอนที่แล้วซึ่งเราได้พูดถึงการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพและแบบชั่วระยะเวลาไปแล้วนั้น ในวันนี้เราจะพูดถึงประกันชีวิตอีก 2 แบบ ซึ่งเกิดจากการพัฒนารูปแบบความคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากความต้องการของบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและได้ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของประกันชีวิตในรูปแบบที่มีการออมเงินเพิ่มขึ้นมาหรือที่เรียกว่า “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์” และยังมีประกันชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีเงินคืนให้ในช่วงระหว่างที่กรมธรรม์ยังคงให้ความคุ้มครองอยู่หรือที่เรียกว่า “ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ” โดยประกันชีวิตทั้งสองรูปแบบจะมีลักษณะอย่างไร เราได้นำมารวบรวมไว้และอธิบายให้ผู้อ่านได้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นดังต่อไปนี้

  1. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

เป็นประกันแบบที่มีการกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้แน่นอน เช่น 10 ปี หรือ 15 ปี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้ไม่นานมากนัก เนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะคำนึงถึงเรื่องผลตอบแทนจากการออมควบคู่ไปกับการมีความคุ้มครองการเสียชีวิตด้วย ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลตอบแทนจากการออมที่จะได้รับเมื่อครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครองเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นั้นเป็นการนำประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลามาผสมกับการออมเงิน ซึ่งมีความเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตและต้องการออมเงินไว้เพื่อใช้เป็นทุนในอนาคต เช่น ผู้ที่กำลังสร้างครอบครัวโดยวางแผนจะมีบุตรและต้องการออมเงินเก็บไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตร เนื่องจากคนในวัยนี้จะต้องการทั้งการปกป้องรากฐานของความมั่งคั่ง และต้องการออมเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในอนาคตอีกด้วย

  1. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ

เป็นแบบประกันที่ไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยมีข้อกำหนดให้ผู้เอาประกันนำส่งเบี้ยเป็นงวด ๆ ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายวิธีตามความต้องการ เช่น นำส่งเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ราย 3 เดือน หรือ รายปี แล้วแต่จะตกลงกับบริษัทประกัน เป็นต้น ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องนำส่งเบี้ยไปจนอายุครบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เช่น นำส่งเบี้ยถึงอายุ 55 ปี หรือ 60 ปี ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ผู้เอาประกันก็จะเลือกส่งเบี้ยจนถึงวัยเกษียณจากการทำงาน ซึ่งเมื่อถึงกำหนดที่ไม่ต้องนำส่งเบี้ยดังกล่าวแล้วผู้เอาประกันก็จะได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินได้ประจำที่จะได้รับจากบริษัทประกันทุกเดือนเพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้จากการทำงานไปจนถึงอายุที่กำหนดไว้ เช่น ได้รับเงินจนถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะเสียชีวิตขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในกรมธรรม์ ด้วยเหตุนี้การทำประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำจึงสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ประกันชีวิตแบบบำนาญ” ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการวางแผนชีวิตให้มีรายได้หลังการเกษียณอายุจากการทำงานนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าประกันชีวิตทั้งสองแบบเป็นการออกแบบมาเพื่อความคุ้มครองเรื่องการออมและรายได้หลังการเกษียณ ซึ่งเป็นการประกันความมั่นคงของชีวิตในด้านทรัพย์สินโดยต่อยอดจากความคุ้มครองเรื่องชีวิต ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการสร้างความปลอดภัยของชีวิตในอนาคต

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code