ความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ

  • @wollapoch
  • 28/12/2016
  • 0
money

สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ  ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ   ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัวบุคคลเอง  การดูแลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้  เชื่อว่าหลายๆท่านอาจลืมนึกถึงหรืออาจละเลยเรื่องสุขภาพรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ  หากพูดถึงการประกันสุขภาพ  หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วหมายถึงอะไร วันนี้ จึงนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการประกันสุขภาพมาฝาก  เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นและเล็งเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีด้วย

การประกันสุขภาพ หมายถึง การประกันภัยที่ทางบริษัทประกันต่างๆ ได้ตกลงที่จะชดเชยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับผู้ที่ตกลงเอาประกัน  ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นอาจเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลในกรณี  ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย รวมไปถึงอุบัติเหตุด้วย  สำหรับการประกันสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทหลัก  1. การประกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและประกันภัยสุขภาพแบบรายบุคคล    2.การประกันภัยสุขภาพและการประกันภัยอุบัติเหตุแบบหมู่  ซึ่งการประกันภัยทั้ง 2 ประเภท   จะได้รับการคุ้มครองเหมือนกัน โดยสามารถแบ่งการคุ้มครองออกเป็นหมวดหมู่สำคัญๆ ดังนี้

ในกรณีที่ไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับอุบัติ และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล  ประกันภัยจะคุ้มครองในการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น  ค่าห้อง ค่าอาหาร  ค่าใช้จ่ายในการตลอดบุตร  ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัด รวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  รวมไปถึงค่าปรึกษาแพทย์ในกรณีที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการได้รับคำปรึกษา   ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาโดยพยาบาลพิเศษ  ในกรณีนี้ จะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น  จากกรณีต่างๆดังกล่าวที่ทางบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายค่าชดเชยในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัย  นับว่าเป็นเรื่องที่ดี  เนื่องจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้น  และถ้าหากเกิดขึ้นแล้ว ค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน  เพราะปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างแพง   โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่มากนัก  การทำประกันภัย  เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ  ช่วยลดความกังวลใจหากจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล  เพราะบริษัทประกันภัย จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลในกรณีดังกล่าว  ช่วยให้อุ่นใจมากขึ้น  หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

จะเห็นได้ว่า  ข้อดีของการทำประกันภัยนั้น จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งของคุณ  รวมไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วย  ทั้งนี้  บริษัทประกันภัยจะช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามวงเงินสำหรับบริการที่คุณซื้อนั่นเอง

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code