ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

  • @wollapoch
  • 03/01/2017
  • 0
umbrella

ประกันชีวิต  เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูกันมากแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหลักทรัพย์อีกหนึ่งชนิด  และผู้ที่ทำประกันชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย จากการทำประกันชีวิต  ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออมเงิน  ด้านการให้ความคุ้มครอง ด้านการลงทุน  สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต  รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีด้วย   จะเห็นได้ว่า  ผู้ที่ทำประกันชีวิตจะได้รับประโยชน์มากมาย

การทำประกันชีวิตกับการออม  โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการออมแบบเก็บเบี้ยประกันทุกปี   ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพและสะสมทรัพย์  เมื่อผู้ทำประกันจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามเงื่อนไข ข้อตกลงของการทำประกันชีวิต  เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาผู้ทำประกันยังมีชีวิตอยู่  ก็จะได้เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาและเงินปันผลเมื่อครบสัญญา แต่บางทีระยะเวลาการคุ้มครองเรายังได้เงินปันผลทุกปี (ซึ่งเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัท)  ถือว่าเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณ  เป็นการออมระยะยาว นอกจากจะเป็นการทำประกันชีวิตเพื่อตัวเอง คนในครอบครัว  ยังเป็นการออมที่น่าสนใจ  เพื่ออนาคตที่ดีและไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเมื่ออายุเริ่มมากขึ้น  จึงจำเป็นที่จะต้องออมเงินหรือทำประกันชีวิต  ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ที่ทำประกันด้วย  เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในการทำประกันชีวิต

การทำประกันชีวิตกับการลงทุน  สำหรับการทำประกันชีวิตก็เหมือนเรานำเงินไปลงทุนในสถาบันทางการเงิน  แต่จะมีข้อกำหนด เงื่อนไข รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป   มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเช่นกัน  ถึงแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำ แต่ก็สามารถสร้างความอุ่นใจให้กับทำประกันได้ เนื่องจากเป็นรายได้ที่แน่นอน  ใครที่กำลังลังเลในการทำประกันชีวิต  ไม่ต้องลังเลอีกต่อไป  เพราะการทำประกันชีวิตก็เหมือนหลักทรัพย์ที่สร้างความมั่นคงให้กับคนที่ทำประกันชีวิตได้  อีกทั้งยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทางด้านการลงทุนด้วย ส่วนนี้จะเป็นการทำประกันแบบยูนิต ลิงค์

การทำประกันชีวิตกับการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย หรือการเกิดอุบัติเหตุ  โดยผู้เอาประกันจะได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขของการทำประกันชีวิต   อีกทั้ง ยังสามารถช่วยลดปัญหาด้านการเงิน  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งการทำประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินได้

การทำประกันชีวิตกับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี    การทำประกันชีวิตนอกจากจะส่งผลดีต่อการออม  การลงทุน อีกทั้งยังสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ ผู้ที่ทำประกันชีวิตยังจะได้รับสิทธิทางด้านภาษี  โดยที่ที่ทำประกันชีวิตสามารถนำดอกเบี้ยประกันชีวิตที่เกิดขึ้น  ตามข้อกำหนดของบริษัทที่ได้รับอนุญาตถูกต้อง  สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท   ดังนั้น  จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำประกันชีวิต  เพื่อการดำรงชีวิตที่ราบรื่น มั่นคงมากขึ้นทั้งตัวเองและคนสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมไปถึงคนรอบข้าง คนใกล้ชิด

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code