การวางแผนการออมเงิน..สำหรับคนมีหนี้..แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน

  • @wollapoch
  • 07/12/2016
  • 0
debt

การวางแผนการออมเงิน  ไม่ใช่เรื่องยากมากนัก หากมีความตั้งใจ มีวินัยในการออม มีการวางแผนการออมเงิน  การบริหารจัดการกับรายรับ-รายจ่าย ที่ดีมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลดีต่ออนาคตข้างหน้า ชีวิตสดชื่น สดใสได้อย่างง่ายดาย  แต่สำหรับผู้ที่มีหนี้สิน สามารถมีเงินออมได้ไหม เป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคน  จะสามารถจัดการกับรายได้ของตัวเองที่เข้ามาในแต่ละเดือนได้อย่างไรบ้าง  และควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับรายได้  เนื่องจากต้องการออมเงินสำหรับไว้ใช้จ่ายในอนาคตด้วย

การวางแผนการออมเงิน  สำหรับคนมีหนี้  เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจให้กับคนมีหนี้ที่อยากมีเงินเก็บมากพอสมควร  ท่านจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะถึงจะมีหนี้คุณก็สามารถมีเงินออมและมีความสุขในการใช้ชีวิตได้อย่างง่ายๆ  จนหลายคนต้องอิจฉา ในการบริหารการวางแผนการออมเงินที่มีประสิทธิภาพ   ปัจจัยที่สำคัญที่ควรนำมาพิจารณาในการกำหนดสัดส่วนของรายรับ-รายจ่าย ให้เหมาะสม  ควรแบ่งสัดส่วนต่างๆให้ชัดเจน  โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  รายได้-หนี้สิน-เงินออม   หากคุณรู้จักแบ่งสัดส่วนของรายได้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีในสัดส่วนที่เหมาะสม  จะช่วยให้การเงินของคุณมีสภาพคล่องขึ้นได้

หลังจากที่แบ่งสัดส่วนของ  รายได้-หนี้สิน-เงินออม   เรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือ หนี้สิน  ในกรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด มีหนี้มากเกินกำลังจ่ายของตัวเอง มีเจ้าหนี้หลายคน ควรพิจารณาชำระเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดก่อน และลดจำนวนเจ้าหนี้ให้น้อยลง  โดยการชำระหนี้เจ้าหนี้ที่มียอดน้อยๆให้หมดเสียก่อน  ซึ่งวิธีการนี้ จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยที่จะต้องเสียไป อีกทั้งจะช่วยให้คนที่มีหนี้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตและการวางแผนในการชำระหนี้ได้ไม่ต้องเครียดหรือเกิดความกดดัน

เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการชำระหนี้ในกรณีที่มีเจ้าหนี้หลายคน และมีหนี้สินเกินกำลังที่จะจ่ายได้ทั้งหมด  ขั้นตอนต่อมาในการวางแผนการออมเงิน สำหรับคนมีหนี้  คือการสร้างความสมดุลให้กับการเงินของตัวเอง  โดยการแบ่งเงินในการใช้จ่าย ชำระหนี้และออมเงิน ให้เป็นสัดส่วน   แนะนำให้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่ชัดเจน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  อาทิเช่น  ค่าอุปโภค บริโภคต่างๆทั้งส่วนตัวและครอบครัว โดยเฉลี่ยไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของรายได้

ส่วนที่ 2   ในส่วนของรายได้ที่แบ่งนำมาชำระหนี้ ไม่ควรเกินร้อยละ 50 ของรายได้

ส่วนที่ 3   เงินออมเพื่ออนาคต  ไม่ว่าจะออมเงินแบบไหนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งเงินออมควรแบ่งสัดส่วนในการออมเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้นั่นเอง

ไม่ว่าคุณจะมีเงินเดือนมากหรือน้อย  มีหนี้สินหรือไม่มีหนี้สิน มีรายได้มากหรือน้อยเพียงใด  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิด มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  มีวินัยในตัวเอง  มีความตั้งใจ  คุณก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายได้  ที่สำคัญ การวางแผนการออมเงิน สำหรับคนมีหนี้   เมื่อมีรายได้เข้ามาควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงิน  ไม่ควรเลือกชำระหนี้  ไม่ควรนำเงินไปใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว  โดยไม่คำนึงถึงการออมเงิน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรทำอย่างยิ่ง

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code