วางแผนการเงินอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
retire

วัยเกษียณเป็นวัยที่ชีวิตการทำงานของเราเป็นอันต้องสิ้นสุด ซึ่งก็หมายถึงที่มาของรายได้ในการเลี้ยงชีพของเราต้องจบลงไปด้วย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมาเช่นกัน และหากต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูก็อาจจะเพิ่มความลำบากมากขึ้นไปอีก ด้วยสภาพร่างกายที่เสื่อมการทำงานลง การดำเนินชีวิตประจำวันก็อาจเป็นไปด้วยความยากลำบาก การมีเงินออมเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องให้ความสนใจ และการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรศึกษาและลงมือทำเสียแต่บัดนี้ เพื่อการมีชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

1.เกษียณเมื่อไหร่
การตั้งเป้าหมายล่วงหน้าว่าตนเองต้องการที่จะเกษียณเมื่อมีอายุ 50 ปี หรือ 60 ปี จะทำให้เรารู้ว่าต้องวางแผนการเงินอย่างไร เช่น ขณะนี้เรามีอายุ 30 ปี แล้วตั้งเป้าว่าจะเกษียณเมื่อมีอายุ 50 ปี นั่นก็แสดงว่าเราจะมีเวลาอีก 20 ปีในการเก็บเงิน และเราก็จะสามารถใช้ตัวเลขดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนได้ว่าเราจะต้องเตรียมการอะไรบ้าง รวมถึงเราต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีกนานแค่ไหน  20 ปี หรือ 30 ปี เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาคิด หากเกษียณแล้วเราต้องการมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้จ่าย จะเก็บเงินได้อย่างไรเดือนละเท่าไรเป็นต้น

2.ลงมือวางแผนทันที
การวางแผนแล้วลงมือทันทีเป็นเรื่องสำคัญหากเราต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข จึงควรวางแผนออมเงินเสียแต่บัดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินแบบฝากประจำหรือออมเงินหลังเกษียณซึ่งเป็นการออมเงินแบบระยะยาว ไม่มีใครรู้ได้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น การออมเงินจึงเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้แก่เรา

3.จัดการปัญหาหนี้สินให้จบก่อนเกษียณ
การที่คนในวัยเกษียณต้องเผชิญกับภาระหนี้สิน คนจะบั่นทอนความสุขในชีวิตไปไม่น้อย เพราะฉะนั้นการจัดการกับปัญหาหนี้สินต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนเกษียณ จึงเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำโดยเร็ว เพราะหากต้องเจอกับภาระหนี้สินในขณะที่สังขารร่างกายเสื่อมโทรมลงไปทุกวันคงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่

4.รายได้หลังเกษียณ
รายได้หลังเกษียณเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะต้องนำมาคิดในการวางแผนการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากกองทุนประกันสังคม รายได้จากกองทุนบําเหน็จบํานาญ รายได้จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รายได้จากการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ฯลฯ

5.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินออมหรือได้รับเงินจากกองทุนต่างๆเป็นค่าใช้จ่าย แต่ก็สบายใจไม่ได้เนื่องจากเงินเหล่านี้เมื่อใช้แล้วมีแต่จะหมดไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราคำนวณได้ว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนไปกับอะไรบ้าง อะไรที่เป็นรายจ่ายที่จำเป็นและอะไรที่เป็นรายจ่ายที่เสียไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นและสามารถลดลงได้ เพื่อที่เราจะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยเฉพาะหากเราต้องอยู่คนเดียว

6.ใช้เงินส่วนหนึ่งไปกับการลงทุนที่ให้ผลกำไรแน่นอน
วิธีหนึ่งที่คนวัยเกษียณจะทำให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้ก็คือ การใช้เงินส่วนหนึ่งจากเงินออมไปลงทุนกับการลงทุนที่ให้ผลกำไรแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) พันธบัตรรัฐบาล หรือ การซื้อสลากออมสิน สลาก ธกส. ซึ่งกองทุนต่างๆเหล่านี้จะให้ผลกำไรตอบแทนที่จะสร้างความอุ่นใจให้คุณได้

7.หางานอดิเรกทำสร้างรายได้
สำหรับคนวัยเกษียณการอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรอาจนำมาซึ่งความเหงา ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า หรือไม่มีความสุขได้ การทำงานอดิเรกที่สร้างความเพลิดเพลิน รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทำสิ่งนั้นขณะเดียวกันก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองด้วย การทำงานอดิเรกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนวัยเกษียณ

8.ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
การมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะให้คนวัยเกษียณลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ การมีความสุขตามอัตภาพ เลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้โดยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆและมีความสงบสุขในจิตใจ เป็นสิ่งที่จะทำให้คนวัยเกษียณมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

ความไม่ประมาทในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ การเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตในวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งที่เราพึงให้ความสนใจและลงมือทำอย่างมีวินัยเพื่อชีวิตที่อยู่ดีมีสุขในวัยชรา

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ข้อมูลอ้างอิง
ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
วางแผนการเงินหลังเกษียณ ให้มีใช้ ไม่ขัดสน. MoneyHub. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560 จาก
moneyhub.in.th/article/money-plan-after-retirement
วางแผนเกษียณ. SET. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560 จาก
www.set.or.th/education/th/start/start_start_3_5.pdf

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code