สิทธิประโยชน์ 5 ข้อที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพถือเป็นความคุ้มครองที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีความมั่นคงในชีวิตด้านการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน จัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปกป้องความมั่งคั่งให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางเอาไว้ได้ ทั้งนี้ผู้ทำประกันสามารถซื้อประกันสุขภาพแยกต่างหากจากประกันชีวิตได้โดยจำเป็นต้องมีประกันชีวิตก่อน โดยสิทธิประโยชน์หลัก ๆ ที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพมีอยู่ 5 ประการ ดังนี้

 1. IPD หรือการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน หมายถึง วงเงินคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันสุขภาพได้รับเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (โดยปกติจะใช้เกณฑ์ว่าหากเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป จะถือว่าเป็นการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
  • ค่าห้อง คือ ค่าบริการห้องพักผู้ป่วย รวมไปถึงค่าใช้บริการอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้อง
  • ค่าอาหาร คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมให้ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ต้องควบคุมอาหารตามคำสั่งของแพทย์
  • ค่าบริการพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับพยาบาลผู้ดูแลคนไข้ เช่น การวัดไข้ การเจาะเลือด การอาบน้ำ เช็ดตัว และอื่น ๆ ตามหลักมาตรฐานการพยาบาล
 1. OPD หรือการรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอก หมายถึง วงเงินคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันสุขภาพได้รับเมื่อต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ โดยไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยทั่วไปอาจเป็นการรักษาอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรง และสามารถทำการรักษาด้วยวิธีการให้ยาและให้คำแนะนำโดยแพทย์ ซึ่งในกรมธรรม์จะกำหนดความคุ้มครองเป็นจำนวนครั้งที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ต่อปีกรมธรรม์ และจะกำหนดวงเงินสูงสุดที่ให้คุ้มครองในการรักษาแต่ละครั้ง
 1. เงินชดเชยรายได้รายวัน หมายถึง วงเงินคุ้มครองในส่วนเงินชดเชยที่ผู้เอาประกันสุขภาพสามารถเรียกร้องได้เมื่อต้องเข้ารับการรักษาหรือต้องพักฟื้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ตามความเห็นของแพทย์ที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ ดังนั้นในการเบิกเงินชดเชยรายได้รายวันจะต้องแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ที่มีการลงความเห็นเรื่องระยะเวลาที่ควรหยุดงานเพื่อพักฟื้นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อนำไปแสดงต่อบริษัทประกันด้วย
 1. ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด หมายถึง วงเงินคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันสุขภาพได้รับเมื่อต้องทำการผ่าตัด ได้แก่ ค่าแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด ค่าพยาบาลสำหรับการผ่าตัด ค่าห้องผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งจะรวมไว้ในความคุ้มครองส่วนนี้
 1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง วงเงินคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันสุขภาพได้รับเมื่อต้องทำการรักษาพยาบาลแบบเร่งด่วน เนื่องจากผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุภายใน 24 ชม. ซึ่งต้องได้รับการรักษาให้ทันท่วงที

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที่จะได้รับเมื่อทำประกันสุขภาพ ซึ่งถือเป็นความคุ้มครองที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ทำให้ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code