• Homepage
 • >
 • วางแผนปกป้องความเสี่ยง

จุดเด่นของประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (Unit Linked)

 • @wollapoch
 • 26/05/2017
 • 0
Unit Linked เป็นผลิตภัณฑ์ในด้านการประกันชีวิตแบบใหม่ล่าสุดโดยเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้ กล่าวคือเป็นการทำประกันชีวิตพร้อมกับการลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันเป็นผู้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีว่ามีความเหมาะสมสำหรับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันชีวิต

การทำประกันแบบกลุ่มบุคคล

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
การทำประกันภัยสำหรับบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกันโดยผู้เอาประกันแต่ละคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งและมีความเสี่ยงในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มบุคคลสำหรับพนักงานที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน

สิทธิประโยชน์ 5 ข้อที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
ประกันสุขภาพถือเป็นความคุ้มครองที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีความมั่นคงในชีวิตด้านการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน จัดว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปกป้องความมั่งคั่งให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางเอาไว้ได้ ทั้งนี้ผู้ทำประกันสามารถซื้อประกันสุขภาพแยกต่างหากจากประกันชีวิต

3 ทางแก้เมื่อมีปัญหาในการส่งเบี้ยประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
การทำประกันชีวิตคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยเป็นการปกป้องความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ ซึ่งถือเป็นการวางแผนทางการเงินอย่างหนึ่งเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางเอาไว้

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับแบบเงินได้ประจำเลือกทำแบบที่ใช่ให้เหมาะกับคุณ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
รูปแบบความคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากความต้องการของบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและได้ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

แบบประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี

 • @wollapoch
 • 19/05/2017
 • 0
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ช่วยจูงใจให้คนทั่วไปสนใจทำประกันชีวิต กล่าวคือเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปในแต่ละปีนั้นสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิต ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลากับแบบตลอดชีพแตกต่างกันอย่างไร

 • @wollapoch
 • 18/05/2017
 • 0
แรกเริ่มเดิมทีนั้นการทำประกันชีวิตไม่ได้มีรูปแบบความคุ้มครองที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันชีวิตโดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องจ่ายเบี้ยเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ให้ผู้รับประกันภัยเพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นกองทุน

ข้อควรระวัง4 ประการก่อนทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 15/05/2017
 • 0
บ่อยครั้งที่การทำประกันกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ทำประกันไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำประกันบนพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจ

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 14/05/2017
 • 0
ยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนสำหรับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าถ้าทำประกันชีวิตแล้วหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ หรือหากต้องการจะทำประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 03/01/2017
 • 0
ประกันชีวิต เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูกันมากแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหลักทรัพย์อีกหนึ่งชนิด และผู้ที่ทำประกันชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย จากการทำประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออมเงิน ด้านการให้ความคุ้มครอง ด้านการลงทุน สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
Page 1 of 212 »