• Homepage
 • >
 • บทความทางการเงิน

อาการของมะเร็งแต่ละชนิด

 • @wollapoch
 • 01/01/2017
 • 0
แนวโน้มคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งร้อยละ 70 ของโรคมะเร็งเกิดจากสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป มีมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี สารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหาร รวมถึงความเครียดภายในจิตใจ ซึ่งเกิดจากสภาพการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

การวางแผนยามเกษียณ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่ดี

 • @wollapoch
 • 31/12/2016
 • 0
เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังอายุมากขึ้น คงกำลังคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อใกล้ถึงบั้นปลายชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจ และมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในยามแก่เฒ่าหรือเกษียณอายุ หลายๆท่านอยากจะมีความสุขเมื่อมีอายุมากขึ้น แก่ชรา ได้อยู่กับลูกหลานำได้ทำกิจกรรม ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทำสวน ไปเที่ยว

การออมเงินเพื่อการเกษียณ

 • @wollapoch
 • 31/12/2016
 • 0
การวางแผนทางการเงิน เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะละเลย ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากนัก หากใครที่ยังไม่เริ่มต้นลงมือวางแผนทางการเงิน สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ยังไม่สาย เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครๆก็ทำได้ แค่มีวินัยในตัวเองรู้จักวิธีการจัดการกับการเงินของตัวเอง มีการวางแผนและมีเป้าหมายอย่างชัดเจน

การเตรียมตัวให้พร้อม การวางแผนเพื่อการเกษียณ

 • @wollapoch
 • 31/12/2016
 • 0
การออมเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อการออมเงิน เพื่ออนาคตที่สดใส มีชีวิตที่ดี ในช่วงบั้นปลายชีวิต เชื่อว่าหลายคนยังใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท และไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน ไม่ได้นึกถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อยามเราอายุมากขึ้น ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานเหมือนสมัยวัยรุ่น

เคล็ดไม่ลับ สำหรับวัยเกษียณ

 • @wollapoch
 • 28/12/2016
 • 0
หากอยากเป็นคนที่มีความมั่นคงในตอนเกษียณ จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง การมีอิสรภาพทางการเงินในขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่ เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและปรารถนา ซึ่งถ้าหากคุณมีความมั่นคงทางการเงินก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 28/12/2016
 • 0
สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัวบุคคลเอง การดูแลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจลืมนึกถึงหรืออาจละเลยเรื่องสุขภาพรวม

การวางแผนกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรับมือภาษีมรดก

 • @wollapoch
 • 14/12/2016
 • 0
หลายคนอาจคิดว่า รวยอยู่แล้วจึงไม่จำต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีมรดก แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนรวยทั้งหมด อีกหลายคนอาจจะไม่ใช่คนที่มีฐานะร่ำรวย และภาษีมรดกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีฐานะปานกลางได้ การวางแผนการเงินในอนาคตเพื่อเตรียมรับมือกับภาษีมรดก

การวางแผนซื้อประกันชีวิต ไว้ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้มค่า

 • @wollapoch
 • 13/12/2016
 • 0
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า ซื้อประกันชีวิตสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้ และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้เราประหยัดในการจ่ายภาษีได้ การซื้อประกันชีวิตก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจในการซื้อประกันชีวิต

การลงทุนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • @wollapoch
 • 13/12/2016
 • 0
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตั้งเป้าหมายในการออมและการลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยแนวความคิดมาจากเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางรวมไปถึงความไม่ประมาท และการนำความรู้ ความสามารถ นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

เรื่องน่ารู้ก่อนการลงทุน RMF

 • @wollapoch
 • 13/12/2016
 • 0
อย่างที่หลายท่านทราบเกี่ยวกับการลงทุน RMF ซึ่งเป็นกองทุนออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและยอดเงินที่ได้จากการลงทุนนั้นสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ผู้ลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องจนอายุครบ 55 ปี รวมไปถึงต้องมีระยะเวลาในการลงทุนอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
Page 4 of 6« First...«23456 »