• Homepage
  • >
  • วางแผนการเงิน

วางแผนการเงิน

วางแผนการเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการเงิน  การบริหารรายรับรายจ่ายได้จนมีเงินเหลือเก็บ และจัดการเงินให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะการวางแผนการเงินที่ดีจะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน  และทำให้ทุกช่วงจังหวะชีวิตมีเงินใช้ตลอดอายุที่มีชีวิตอยู่

สิ่งแรกของการวางแผนการเงิน  คือ รู้ตัวเราเอง ว่าเรามีความสามารถในการหารายได้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ทำอย่างไรให้มีเงินเหลือเก็บ หรือมีรายได้เท่าไร เก็บมาออมก่อน ส่วนที่เหลือใช้จ่ายอย่างเต็มที่เลย  เพราะถ้าไม่มีเงินเหลือเก็บก็ยากที่จะบริหารจัดการเงิน เพื่อเป้าหมายในอนาคตได้

เมื่อรู้แล้วว่า เราสามารถออมเงินได้เท่าไหร่ ก็มาค้นหาเป้าหมายทางการเงินต่างๆ ว่าต้องเตรียมด้านไหน เท่าไหร่ และเมื่อไหร่ ยกตัวอย่างเช่น อยากเกษียณที่อายุเท่าไหร่  มีเวลาเก็บเงินอีกกี่ปี จนถึงมีชีวิตที่จะใช้เงิน แล้ววางแผนใช้จ่ายตอนเกษียณอย่างไร ต้องเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ก่อนเกษียณ และสุดท้าย ค่อยมาเลือกเครื่องมือทางการเงิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ว่าจะใช้ตัวไหนเพื่อช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้

ทำไมต้องวางแผนการเงิน  เราจะขอแบ่งออกเป็นเรื่องสำคัญๆว่าทำไมเราถึงต้องมาวางแผนการเงินกันนะครับ

1. การจับจ่ายใช้สอย ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นยุคโซเชียล สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆ ,ไอโฟน ,สมาร์ทโฟน หรือแฟชั่นต่างๆ ประกอบกับค่านิยมของคนในสังคม ที่อยากซื้อ อยากได้ ต้องหามาครอบครองให้ได้  รวมทั้งการกู้เงินตามสถาบันต่างๆ จนทำให้ประเทศไทยเราติดอันดับของสังคมในเรื่องหนี้สินครัวเรือนมากเป็นอันดับต้นๆเลยว่าได้  ทำให้คนที่ยังเก็บเงินไม่ได้ บริหารเงินไม่ดี แต่อยากได้ของ ก็ยอมเป็นหนี้เป็นสินกันไป เกิดปัญหาทางการเงินตามมา นั่นก็เพราะไม่รู้จักการวางแผนเก็บเงิน สำหรับสิ่งของที่เราอยากได้ ก็ใช้เงินในอนาคตกันไป
2. ข้าวของแพงขึ้นทุกๆปี หรือเรียกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อขณะนี้สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไปเรียบร้อย  หากเรายังฝากธนาคารเงินที่เราเก็บไว้ก็ค่อยๆโดนเงินเฟ้อกัดกิน  ถ้าเราไม่รู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เมื่อเราฝากเงินที่ดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ  นั้นหมายความว่ามูลค่าของเงินนั้นจะหายไปเรื่อยๆทุกๆปี
3. เหตุการณ์ไม่คาดฝันบางอย่างเกิดขึ้น โดยที่เราไม่ได้เตรียมตัวรับมือ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิต แล้วเราไม่มีเงินก้อนให้คนข้างหลังก็จะทำให้คนข้างหลังมีปัญหาเกิดขึ้น หรือ เกิดเป็นโรคร้ายแรง ที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลสูงมากแล้วไม่เตรียมตัว ก็ทำให้เราต้องดึงเงินเก็บที่เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณ เป็นต้น
4. ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน  หากเรายังขาดความรู้ความเข้าใจ ก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่แท้จริงได้
5. ผลประโยชน์ทางภาษี บางคนเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจในเรื่องฐานภาษี หาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ลดหย่อนภาษีได้ โดยไม่ได้วางแผน เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น จะทำให้ ยกเลิกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเสียผลประโยชน์ หรือขาดทุนนั่นเอง

 
เราควรวางแผนการเงินอย่างไร
เราควรจัดสรรเงิน ออกมาส่วน ๆ ก่อน แล้วดูต่อไปว่าแต่ละส่วนควรบริหารดังนี้

ค่าใช้จ่าย :  วางแผนรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือน ว่าเราจะใช้จ่ายเท่าไร  ซึ่งเราจะแบ่งเป็น 2 อย่างคือ
รายจ่ายคงที่ :  ค่าผ่อนบ้าน  ค่าผ่อนรถ  ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
รายจ่ายผันแปร :  ค่าเสื้อผ้า  ค่ากาแฟ ค่าอาหาร เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เมื่อเราแบ่งแยกออกมาเป็นรายการๆ เราสามารถที่จะมีเงินออมเพื่อจัดสรรต่อไป

เก็บออมเผื่อฉุกเฉิน : เก็บออมใส่บัญชีธนาคาร ออมทรัพย์ ฝาก-ถอน ได้สะดวก แต่ ไม่มี ATM เมื่อเกิดจำเป็นต้องใช้เงิน ให้มา ถอน จากบัญชีเล่มนี้ ( ถ้ามีสำรอง6 เดือนของค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าถึงปลอดภัย)

เก็บออมเพื่อการลงทุน : เก็บออมเท่า ๆ กัน ทุกเดือนโอนเข้าพอร์ตลงทุน หุ้นปันผลไปไว้ก่อนถึงเวลาจังหวะดี ค่อยเข้าลงทุนการลงทุนหุ้นปันผล เหมือน เราซื้อธุรกิจ ถ้าธุรกิจมีกำไร เราก็จะได้ปันผล ทุกปี เข้าบัญชีธนาคาร

เก็บออมเพื่อเก็บ : เก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุ  เช่น อยากเกษียณตอนอายุ 60 ปี เงินก้อนนี้จะกลับมาเป็น รายได้เลี้ยงดูเรา ตั้งแต่อายุ 60-80 ปี วินัยการเก็บออมเงิน คือ สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกคน เกิดความสุขจากการบริหารเงินให้งอกเงยเติบโต ไปตลอดชีวิต

การวางแผนการเงิน จำเป็นสำหรับใคร
การวางแผนการเงินนั้น จำเป็นสำหรับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็น คนโสดที่อายุมากขึ้นแล้วแล้วไม่มีใครดูแลเรา  คนที่มีครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวมั่งคง  เพื่อลูกให้มีทุนการศึกษา เป็นต้น