Passive income หาจากการทำอะไรได้บ้าง

  • @wollapoch
  • 27/11/2016
  • 0
passive-income

ด้วยแนวความคิดด้านการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคอดีตทำให้เกิดกระแสการสร้างรายได้ในรูปแบบที่เรียกว่ารายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income ซึ่งรายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income เป็นสิ่งที่คนยุคใหม่ใฝ่หาและจะสังเกตได้ว่ามีการเขียนหนังสือบทความเว็บไซต์รวมทั้งข้อคิดจากการอบรมทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายมากมาย เพื่อที่จะเน้นให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญและรสชาติอันหอมหวานของการได้รายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานกันเลย

เพราะความคิดที่ว่าเวลาคือสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นของชีวิต ผนวกกับแนวคิดที่ว่าการทำงานที่เป็นอิสระ จึงเกิดกระแสของการสร้างสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดรายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income นั่นเอง

โดยขอจำแนกลักษณะของเงินได้ในรูปแบบของรายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income เป็นดังนี้ ได้แก่

1 เงินได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ไม่ว่าจะเป็นการฝากธนาคารในรูปแบบออมทรัพย์หรือฝากประจำ ข้อดีของการสร้างรายรับจาก passive income ในรูปแบบของดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารคือความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงที่จะขาดทุนเกือบที่จะเป็น 0 % (แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับ เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่าธนาคารเกิดการล้มขึ้นมาจากวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรง ก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่เงินต้นจะหายไปได้ อย่างไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้) นอกจากนี้ การสร้างรายรับจากการที่ไม่ต้องทำงานหรือpassive income น้ันเรายังไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้หรือติดตามข่าวสารอะไรมากมาย อาจจะทำเพียงแค่การศึกษาเปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารว่าแตกต่างกันอย่างไร อย่างไรก็ดีเงินได้จากค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารนั้นเป็นผลตอบแทนที่ต่ำมาก อาจจะเรียกได้ว่าต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อเลยทีเดียว ดังนั้นหากคิดจะลงทุนหาpassive income ให้เพียงพอต่อการใช้เลี้ยงชีพจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแล้ว คุณอาจจำเป็นที่จะต้องมีเงินต้นเป็นหลักร้อยล้านบาทเลยทีเดียว

 

2 การลงทุนในตลาดหุ้น

สำหรับคนรุ่นใหม่ตลาดหุ้นจัดเป็นสิ่งที่น่าท้าทาย ลิ้มลอง และสร้างผลตอบแทน อย่างไรก็ดี ผู้ที่เข้ามาใหม่ส่วนมากนั้นกลับขาดทุนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไปกันมากกว่าครึ่ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเกือบทั้งหมดของนักลงทุนในหุ้นนั้นต่างพากันพกความผิดหวังและผลขาดทุนกลับไป บางคนเจ็บจนชินและยังคงฝืนเล่นต่อไป แม้จะไม่เคยกำไรสักครั้ง คล้ายกับการเล่นพนัน เพราะความรู้ที่ไม่มากพอ หรือบางคนก็อาจเข็ดขยาดกับผลตอบแทนที่ติดลบของการลงทุนในตลาดหุ้นจนไม่กล้าที่จะเริ่มหใท่ในตลาดหุ้นอีกเลย อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดผลกำไรขาดทุนได้ โดยการใช้ความรู้ในการลงทุน ซึ่งการลงทุนในตลาดหุ้นอาจแบ่งได้เป็นสองแบบใหญ่ๆ คือการลงทุนแบบการเก็งกำไร โดยใช้สัญญาณทางเทคนิค การติดตามความเคลื่อนไหว ข่าวเศรษฐกิจ และการใช้กราฟเพื่อดูแนวโน้มราคาในทุกวัน ซึ่งแนวทางการเก็งกำไรในตลาดหุ้นแบบนี้นั้น ไม่น่าจะจัดว่าเป็นการสร้าง  passive income เนื่องจากเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนลงแรงในการติดตามข่าวสารนั่งอ่านกราฟในทุกๆวันที่ตลาดหุ้นเปิด ไม่ใช่การให้เงินทำงานอย่างแท้จริง แต่กับอีกหนึ่งแนวทางในการลงทุน คือการลงทุนในหุ้นแบบเน้นคุณค่า(VI)นั้น อาจจัดได้ว่าเป็นการลงทุนแบบ Passive income เพราะเราใช้เวลาในการเลือกเฟ้นหุ้นที่ดีในช่วงจังหวะหนึ่ง และถือไว้จนพื้นฐานเปลี่ยน หรือจนราคาขึ้นไปจนมากกว่ามูลค่าที่แท้จริง เปรียบเหมือนการลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น สามารถให้อิสระในการใช้เวลาในเรื่องอื่นได้ โดยติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวในธุรกิจไม่บ่อยครั้งเท่า

นอกจากนั้นหากเป็นผู้ที่ไม่มีเวลาสำหรับการลงทุนเอง หรือไม่ว่าจะศึกษาเท่าไรผลก็ประสบกับดารขาดทุนทุกครั้งในตลาดหุ้น ก็อาจเปลี่ยนแนวทางไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดหุ้น โดยจะมู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกให้ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าธรรมเนียมต่างๆในการจัดการบริหารกองทุน

 

3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่คนรุ่นใหม่ชอบใช้เพื่อที่จะก้าวสู่อิสรภาพทางการเงิน  ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือการลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่างของราคา หรือ capital gain ซึ่งเป็นเงินได้จากการซื้อราคาถูก เพื่อมาขายราคาแพง และเราได้กำไรจากส่วนนั้น ซึ่งในลักษณะรายได้แบบนี้ เราจะนับว่าเป็นลักษณะของ active income ในขณะที่การลงทุนแบบได้ค่าเช่า จะทำให้เราเกิดกระแสเงินสด หรือในลักษณะของ Passive income  อย่างไรก็ตามการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง แม้จะมีเงินเย็น แต่ถ้าหาผู้เช่าไม่ได้ เราก็จะต้องเสียเงินไปกับค่าดูแลรักษา ค่าส่วนกลาง ค่าจัดการต่างๆเป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เราเกิดกระแสเงินสดติดลบได้ครับ

 

4 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

รายได้จากทรัพย์สสอนทางปัญญาเป็นรายได้แบบ Passive income ที่ใช้เงินต้นน้อยที่สุด คือไม่มีทุนใดๆก็สามารถจะสร้างกระแสรายรับแบบนี้ได้ เพราะมีปัญญา สำหรับตัวอย่างของกระแสรายรับที่ได้จากรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ก็เช่น ค่าลิขสิทธิ์จากการเขียนหนังสือขาย เป็นต้น

ให้บริการปรึกษาวางแผนการเงิน
* การลงทุน หุ้น กองทุนรวม
* วางแผนภาษี คนที่มีรายได้ประจำ รายได้อิสระ เจ้าของธุรกิจ
* ออบแบบแผนรายได้หลังเกษียณ ไม่ทำงานแล้ว จะมีรายได้จากช่องทางใดบ้าง
* วางแผนสุขภาพ  ป้องกันค่ารักษาพยาบาลก้อนโตในอนาคต ด้วยจ่ายตามจริงแบบเหมาจ่าย

ติดต่อ : วรพจน์ @ ที่ปรึกษาการเงิน “Fin2Infinity”
> Line ID : fin2infinity
> TEL : 063-2259898
> fanpage : Fin2Infinity
> ที่ตั้ง OFFICE @ อาคารพหลโยธินเพลส ติด BTS อารีย์

ขอบคุณรูปภาพฟรี จาก pixabay.com
บทความโดย MoneyCare

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code