จุดเด่นของประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (Unit Linked)

  • @wollapoch
  • 26/05/2017
  • 0
Unit Linked เป็นผลิตภัณฑ์ในด้านการประกันชีวิตแบบใหม่ล่าสุดโดยเป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่กี่ปีมานี้ กล่าวคือเป็นการทำประกันชีวิตพร้อมกับการลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันเป็นผู้คัดเลือกมาเป็นอย่างดีว่ามีความเหมาะสมสำหรับสร้างผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันชีวิต

การวางแผนการลงทุน LTF

  • @wollapoch
  • 10/12/2016
  • 0
หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังคิดอยากจะลงทุนหรือต้องการออมเงินในระยะยาว รวมไปถึงการวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับภาษีในแต่ละปี ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถือว่าสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท่าน ได้เป็นอย่างดี กองทุนในที่นี้หมายถึง กองทุนรวม LTF