• Homepage
  • >
  • การประกันภัย

การวางแผนการเงินเกี่ยวอะไรกับประกัน

  • @wollapoch
  • 03/01/2017
  • 0
เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า วางแผนทางการเงิน เราจะนึกถึงการลงทุนเช่น หุ้น กองทุน พันธบัตร เงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆ หรือได้กำไรเยอะๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากเงินๆทองๆนั้นเอง ( แม้กระทั้งบ้างคนคิดว่ากู้เงินซะอีก) แล้ววางแผนทางการเงินนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับประกันได้อย่างไร?