• Homepage
  • >
  • ค่ารักษาพยาบาล

7 สมุนไพรสวนครัวช่วยต้านโรคร้าย

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ถึงกระนั้นก็ตามเราก็เลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก แต่ก็มีพืชผักหลายชนิด เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารับประทานและช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้

ข้อควรระวัง4 ประการก่อนทำประกันสุขภาพ

  • @wollapoch
  • 15/05/2017
  • 0
บ่อยครั้งที่การทำประกันกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ทำประกันไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำประกันบนพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจ