• Homepage
 • >
 • ค่ารักษาพยาบาล

วางแผนการเงินด้วยแผนสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 18/08/2017
 • 0
หลายคนสงสัยว่าการวางแผนสุขภาพเกี่ยวข้องอย่างไรกับวางแผนการเงิน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องและสำคัญมากด้วยครับ เราจะยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ เช่น ถ้าเราวางแผนการเงินด้วยลงทุนหุ้นอย่างเดียวโดยใน Port มีจำนวนเงิน 5 แสนบาทและเป้าหมายในการลงทุน

7 สมุนไพรสวนครัวช่วยต้านโรคร้าย

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ถึงกระนั้นก็ตามเราก็เลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก แต่ก็มีพืชผักหลายชนิด เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารับประทานและช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้

ข้อควรระวัง4 ประการก่อนทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 15/05/2017
 • 0
บ่อยครั้งที่การทำประกันกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ทำประกันไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำประกันบนพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจ