• Homepage
 • >
 • ทำประกันชีวิต

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 03/01/2017
 • 0
ประกันชีวิต เชื่อว่าทุกคนคงคุ้นหูกันมากแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนหลักทรัพย์อีกหนึ่งชนิด และผู้ที่ทำประกันชีวิตก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย จากการทำประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการออมเงิน ด้านการให้ความคุ้มครอง ด้านการลงทุน สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการวางแผนประกันชีวิต

 • @wollapoch
 • 02/01/2017
 • 0
การวางแผนประกันชีวิต เป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ที่ต้องการทำประกันจะต้องมีความรู้ และศึกษารายละเอียดก่อนการทำประกันชีวิตให้ละเอียดรอบคอบ มีข้อมูลครบถ้วน เพื่อจะได้นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการทำประกัน ที่สำคัญควรคิดให้รอบคอบก่อนทำ การวางแผนประกันชีวิตหากจะทำถือว่าเป็นกระบวนการ

มาดูประโยชน์ของการทำประกันชีวิตกันเถอะ

 • @wollapoch
 • 10/12/2016
 • 0
คนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกปี เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ประกอบกับ ปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเต็มเวลามากขึ้น ทำให้คนไทยมีโอกาสรับรู้ถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตมากขึ้น และเหตุผลที่คนไทยทำประกันชีวิต ได้แก่ ด้านการให้ความคุ้มครอง 1.เพื่อปกป้องรายได้ที่อาจสูญเสียไป หากต้องจากไปก่อน

ประกันชีวิตกับการป้องกันเงินออมของคุณ

 • @wollapoch
 • 04/12/2016
 • 0
สำหรับคนหนุ่มสาวที่เริ่มทำงาน และอยากมีวินัยในการเก็บออมเพื่อเงินก้อนในอนาคต ควรเริ่มต้นซื้อประกันแบบออมทรัพย์เพื่อเริ่มต้นการเก็บออมแต่เนิ่นๆ และประกันประเภทออมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย