ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับแบบเงินได้ประจำเลือกทำแบบที่ใช่ให้เหมาะกับคุณ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
รูปแบบความคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากความต้องการของบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและได้ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

การวางแผนซื้อประกันชีวิต ไว้ลดหย่อนภาษีอย่างไรให้คุ้มค่า

  • @wollapoch
  • 13/12/2016
  • 0
เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่า ซื้อประกันชีวิตสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้ และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยม เพราะช่วยให้เราประหยัดในการจ่ายภาษีได้ การซื้อประกันชีวิตก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจในการซื้อประกันชีวิต