• Homepage
 • >
 • ประกันสุขภาพ

10 เช็คลิสต์การดูแลสุขภาพและอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
สังคมปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่สังคมของผู้สูงวัย ทั้งนี้เนื่องด้วยจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้อัตราการตายลดลง มีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ข้อควรระวัง4 ประการก่อนทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 15/05/2017
 • 0
บ่อยครั้งที่การทำประกันกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ทำประกันไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำประกันบนพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจ

ข้อแตกต่างระหว่างประกันชีวิตกับประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 14/05/2017
 • 0
ยังคงเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนสำหรับเรื่องประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าถ้าทำประกันชีวิตแล้วหากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้รับความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลด้วยหรือไม่ หรือหากต้องการจะทำประกันสุขภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำประกันชีวิตจะสามารถทำได้หรือไม่

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนตัดสินใจเลือกทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 02/01/2017
 • 0
การทำประกันสุขภาพ ช่วยลดภาระทางการเงินของตัวท่านเองรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว คนรอบข้างด้วย ก่อนการตัดสินใจทำประกันสุขภาพจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เพื่อให้ได้ประกันชีวิตได้ตามความต้องการของผู้เอาประกัน ดังนั้น จะเลือกประกันสุขภาพแบบไหน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของการทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 28/12/2016
 • 0
สุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับตัวบุคคลเอง การดูแลและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ เชื่อว่าหลายๆท่านอาจลืมนึกถึงหรืออาจละเลยเรื่องสุขภาพรวม

โรคหัวใจ….ควรใส่ใจก่อนไม่ได้ดูแล

 • @wollapoch
 • 03/12/2016
 • 0
คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันโรคหัวใจ เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก ส่วนในประเทศไทย มีสถิติผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจสูงขึ้นเป็นอันดับสองรองจากโรคมะเร็ง จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยังบ่งชี้ว่าโรคนี้จะเป็นสาเหตุการตาย หลักในประเทศกำลัง