• Homepage
  • >
  • ผู้สูงอายุ

วางแผนการเงินอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
วัยเกษียณเป็นวัยที่ชีวิตการทำงานของเราเป็นอันต้องสิ้นสุด ซึ่งก็หมายถึงที่มาของรายได้ในการเลี้ยงชีพของเราต้องจบลงไปด้วย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมาเช่นกัน

10 เช็คลิสต์การดูแลสุขภาพและอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
สังคมปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่สังคมของผู้สูงวัย ทั้งนี้เนื่องด้วยจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้อัตราการตายลดลง มีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว