ทำงานรวดเร็วเพิ่มมูลค่าของเวลา

  • @wollapoch
  • 29/11/2016
  • 0
การทำงานแต่ละชิ้นด้วยความเร็วมากขึ้น ย่อมทำให้เราได้ปริมาณงานมากขึ้น ในเวลาเท่าเดิม ดังนั้นหากเราสามารถทำงานเร็วขึ้นก็ย่อมทำให้เราได้เปรียบ เพราะเมื่อเราสามารถทำงานได้เพิ่มมากขึ้น เราก็จะมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน