วางแผนการเงินอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณ

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
วัยเกษียณเป็นวัยที่ชีวิตการทำงานของเราเป็นอันต้องสิ้นสุด ซึ่งก็หมายถึงที่มาของรายได้ในการเลี้ยงชีพของเราต้องจบลงไปด้วย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมาเช่นกัน