• Homepage
 • >
 • วางแผนการเงิน

มนุษย์เงินเดือนฟังทางนี้หากอยากมีอิสรภาพทางการเงิน

 • @wollapoch
 • 10/07/2017
 • 0
ความฝันของมนุษย์เงินเดือนหลายคน แต่การจะทำความฝันให้เป็นความจริงคงต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และใช้ความอดทนไม่ใช่น้อย

การบริหารรายจ่ายให้ร่ำรวย

 • @wollapoch
 • 07/01/2017
 • 0
บ้างครั้ง เรานิยมที่จะจ่ายเงินซื้อของมากกว่า ที่จะออมเงิน หรือเงินเหลือเท่าไร แล้วค่อยออมเงินแล้วกัน แต่บ้างที ใช้จ่ายจนไม่เหลือเงินออมเลย วันนี้เลยขอใช้วิธีการออมเงินอีกวิธีก็คือ จ่ายเงินให้เกลี้ยงเลย ยิ่งจ่าย ยิ่งร่ำรวย หลายคนสงสัยว่า รายจ่ายนี่นะ ที่จะทำให้ร่ำรวย จ่ายแล้วเงินก็หมดซิครับ แถมไม่มีเงินเก็บ

การวางแผนการเงินเกี่ยวอะไรกับประกัน

 • @wollapoch
 • 03/01/2017
 • 0
เมื่อเรากล่าวถึงคำว่า วางแผนทางการเงิน เราจะนึกถึงการลงทุนเช่น หุ้น กองทุน พันธบัตร เงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆ หรือได้กำไรเยอะๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากเงินๆทองๆนั้นเอง ( แม้กระทั้งบ้างคนคิดว่ากู้เงินซะอีก) แล้ววางแผนทางการเงินนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับประกันได้อย่างไร?

การวางแผนกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อรับมือภาษีมรดก

 • @wollapoch
 • 14/12/2016
 • 0
หลายคนอาจคิดว่า รวยอยู่แล้วจึงไม่จำต้องกังวลเกี่ยวกับภาษีมรดก แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนรวยทั้งหมด อีกหลายคนอาจจะไม่ใช่คนที่มีฐานะร่ำรวย และภาษีมรดกนั้นอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีฐานะปานกลางได้ การวางแผนการเงินในอนาคตเพื่อเตรียมรับมือกับภาษีมรดก