การเตรียมตัวให้พร้อม การวางแผนเพื่อการเกษียณ

 • @wollapoch
 • 31/12/2016
 • 0
การออมเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อการออมเงิน เพื่ออนาคตที่สดใส มีชีวิตที่ดี ในช่วงบั้นปลายชีวิต เชื่อว่าหลายคนยังใช้ชีวิตอยู่บนความประมาท และไม่มีการวางแผนในการใช้เงิน ไม่ได้นึกถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อยามเราอายุมากขึ้น ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานเหมือนสมัยวัยรุ่น

การวางแผนการเงินที่ดีสู่ความมั่งคั่ง

 • @wollapoch
 • 02/12/2016
 • 0
ปัจจุบันการออมเงินมีหลากหลายรูปแบบมาก วิธีการออมเงินก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล ว่าจะใช้วิธีไหนในการออม การออมเงินไว้ใช้ในเวลาที่จำเป็น ใช้ซื้อของที่อยากได้ ซื้อของที่ต้องการ ใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน เช่น เวลาเจ็บป่วยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ทราบล่วงหน้า

เคล็ดลับการออมเงินอย่างไรให้มีเงินเก็บ

 • @wollapoch
 • 01/12/2016
 • 0
การออมเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใครก็สามารถทำได้และไม่ใช่เรื่องยาก หากทุกคนนั้นมีความตั้งใจ เริ่มต้นด้วยการรู้จักออมเงินตั้งแต่เด็ก จะทำให้คุณมีนิสัยรักการออม แต่ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและพยายามเก็บเงินนั้นให้ได้ทุกเดือนและออมเงินในบัญชีทุกเดือน และต้องมีวินัยในตัวเองโดยเงินที่นำไปฝาก

5 เคล็ดลับวิธี ออมเงินอย่างไรให้อยู่หมัด

 • @wollapoch
 • 27/11/2016
 • 0
ในทุกวันนี้ราคาข้าวของที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราโทษว่า เงินเดือนของเราช่างน้อยเสียเหลือเกิน แค่หาใช้ยังไม่พอ แล้วจะเก็บออมได้อย่างไร เป็นความจริงอันแสนน่ากลัวที่ว่าคนไทยกว่าครึ่งประเทศไม่มีเงินเก็บออมไว้ใช้ในวัยชราเลย