• Homepage
 • >
 • เกษียณอายุ

มนุษย์เงินเดือนฟังทางนี้หากอยากมีอิสรภาพทางการเงิน

 • @wollapoch
 • 10/07/2017
 • 0
ความฝันของมนุษย์เงินเดือนหลายคน แต่การจะทำความฝันให้เป็นความจริงคงต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และใช้ความอดทนไม่ใช่น้อย

วางแผนการเงินอย่างไรให้มีความสุขในวัยเกษียณ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
วัยเกษียณเป็นวัยที่ชีวิตการทำงานของเราเป็นอันต้องสิ้นสุด ซึ่งก็หมายถึงที่มาของรายได้ในการเลี้ยงชีพของเราต้องจบลงไปด้วย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามมาเช่นกัน

10 เช็คลิสต์การดูแลสุขภาพและอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
สังคมปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่สังคมของผู้สูงวัย ทั้งนี้เนื่องด้วยจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้อัตราการตายลดลง มีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์กับแบบเงินได้ประจำเลือกทำแบบที่ใช่ให้เหมาะกับคุณ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
รูปแบบความคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากความต้องการของบุคคลซึ่งเป็นผู้เอาประกันที่ต้องการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและได้ผลประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากความคุ้มครองการเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว

การวางแผนยามเกษียณ เพื่อบั้นปลายชีวิตที่ดี

 • @wollapoch
 • 31/12/2016
 • 0
เชื่อว่าหลายท่านที่กำลังอายุมากขึ้น คงกำลังคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อใกล้ถึงบั้นปลายชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจ และมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อจะได้ใช้ชีวิตในยามแก่เฒ่าหรือเกษียณอายุ หลายๆท่านอยากจะมีความสุขเมื่อมีอายุมากขึ้น แก่ชรา ได้อยู่กับลูกหลานำได้ทำกิจกรรม ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ทำสวน ไปเที่ยว

การออมเงินหลังเกษียณ

 • @wollapoch
 • 05/12/2016
 • 0
คนเรามีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย เหมือนวัฎจักรชีวิต เริ่มจากวัยเด็ก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่ พอเริ่มโตก็ต้องศึกษาเล่าเรียน เพื่อหางาน สร้างเงิน และสร้างตัว ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่มี