3 ทางแก้เมื่อมีปัญหาในการส่งเบี้ยประกันชีวิต

  • @wollapoch
  • 21/05/2017
  • 0
การทำประกันชีวิตคือการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยเป็นการปกป้องความมั่งคั่งในทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ ซึ่งถือเป็นการวางแผนทางการเงินอย่างหนึ่งเพื่อจะบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่วางเอาไว้