แบบประกันชีวิตเพื่อการลดหย่อนภาษี

  • @wollapoch
  • 19/05/2017
  • 0
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจัดว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ช่วยจูงใจให้คนทั่วไปสนใจทำประกันชีวิต กล่าวคือเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายไปในแต่ละปีนั้นสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาได้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการทำประกันชีวิต ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

การวางแผนการลงทุน LTF

  • @wollapoch
  • 10/12/2016
  • 0
หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังคิดอยากจะลงทุนหรือต้องการออมเงินในระยะยาว รวมไปถึงการวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับภาษีในแต่ละปี ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถือว่าสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท่าน ได้เป็นอย่างดี กองทุนในที่นี้หมายถึง กองทุนรวม LTF