• Homepage
 • >
 • โรคร้ายแรง

10 เช็คลิสต์การดูแลสุขภาพและอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
สังคมปัจจุบันกำลังจะก้าวไปสู่สังคมของผู้สูงวัย ทั้งนี้เนื่องด้วยจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ทำให้อัตราการตายลดลง มีการคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

7 สมุนไพรสวนครัวช่วยต้านโรคร้าย

 • @wollapoch
 • 21/05/2017
 • 0
“อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ถึงกระนั้นก็ตามเราก็เลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก แต่ก็มีพืชผักหลายชนิด เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารับประทานและช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆ ได้

ข้อควรระวัง4 ประการก่อนทำประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 15/05/2017
 • 0
บ่อยครั้งที่การทำประกันกลายเป็นปัญหาที่สร้างเรื่องปวดหัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ทำประกันไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เข้าใจอย่างแท้จริงนำไปสู่การทำประกันบนพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้ทำประกันควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจ

ประโยชน์และข้อดีของประกันสุขภาพ

 • @wollapoch
 • 02/01/2017
 • 0
การทำประกันภัยสุขภาพ เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งเราไม่ทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งปัญหาสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น การทำประกันสุขภาพนับว่าเป็นสิ่งที่ดี