การวางแผนการลงทุน LTF

  • @wollapoch
  • 10/12/2016
  • 0
หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังคิดอยากจะลงทุนหรือต้องการออมเงินในระยะยาว รวมไปถึงการวางแผนในการลงทุนเกี่ยวกับภาษีในแต่ละปี ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ถือว่าสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละท่าน ได้เป็นอย่างดี กองทุนในที่นี้หมายถึง กองทุนรวม LTF